รถเข็น วิธีการเลือกให้เหมาะกับการใช้งานทั่วไปหรือในโรงแรม

การเลือก รถเข็น ให้เหมาะกับการใช้งานทั่วไป หรืองานที่ใช้ใน โรงแรม

รถเข็น เป็นอุปกรณ์พื้นฐานชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ขอบเขตการใช้งาน มีตั้งแต่การใช้ส่วนตัว ในบ้านที่อยู่อาศัย ในห้างร้าน โรงแรม รีสอร์ท อพาร์เม้น ในสำนักงาน ในตลาด ในโรงงาน ในคลังสินค้า เป็นต้น จะเห็นได้ว่า แทบจะกล่าวได้ว่าเห็นการใช้งานรถเข็นได้ทุกแห่งหน รถเข็นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทุนแรงและทำให้การทำงานสะดวกคล่องตัวเป็นสำคัญ เนื่องจากตัวโครงสร้างติดล้อทำให้สามารถรองรับสิ่งของ และคลื่อนที่ไปได้ง่าย ช่วยผ่อนแรงในการทำงานได้ ด้วยเหตุนี้ รถเข็นทั่วไป จึงรับน้ำหนักระหว่าง 100 – 300 กก. รถเข็นขนาดใหญ่อาจรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 500 กก. หากน้ำหนักสูงเกินนี้ จะยากที่คนทั่วไปจะเข็นได้

รถเข็น โรงแรม ทั่วไป ที่ใช้งานกัน สามารถแบ่งประเภทตามโครงสร้างใหญ่ได้ 3 ประเภท

1. รถเข็นประเภทล้อเลื่อนไม่มีมือจับ : เป็นพื้นหรือโครงติดล้อ 4 ล้อ ไว้สำหรับวางสิ่งของ เหมาะสมกับการใช้ในพื้นที่บริเวณแคบๆ เป็นการใช้งานในลักษณะขยับไปมา เช่น การจัดเรียงสินค้าตามชั้นวาง รถเข็นผ้าซักรีด หรือเข็นในห้องที่ต้องการความคล่องตัว แต่ไม่ต้องการเข็นไปในระยะทางไกล

รถเข็นผ้า WEC-C-40D  รถเข็น ผ้าซักรีด รถเข็น ผ้าซักรีดทองกลม

2. รถเข็นประเภท 2 ล้อ : มักเป็นรถเข็นที่มีโครงสร้างในแนวตั้งสูง ระดับมือคน เหมาะที่จะรับขนส่งสิ่งของทั่วไป บนพื้นที่ทางแคบ หรือพื้นที่ไม่เรียบเสมอกัน ทางลาดเอียง

รถเข็น 2 ล้อ สำหรับในโรงแรม

3. รถเข็นประเภท 4 ล้อ : เป็น รถเข็นของทั่วไป ที่มีพื้นที่วางตามแนวราบ สามารถวางสิ่งของชิ้นใหญ่ หรือจำนวนมาก และรับน้ำหนักได้มาก มักจะใช้ในพื้นที่ราบเรียบ และต้องการการเข็นไปในระยะทางได้ไกล

รถเข็น 4 ล้อ ในโรงแรม กระเป๋าโรงแรม  รถเข็น 4 ล้อ รถเข็นทั่วไป สำหรับโรงแรม รถเข็น 4 ล้อ รถเข็นของทั่วไป

 

เนื่องจาก รถเข็นเป็นอุปกรณ์ขนาดเบา จึงมักจะถูกออกแบบ หรือดัดแปลงโครงสร้างให้เหมาะสมกับงาน แต่ละประเภทได้ง่ายและเลือกใช้วัสดุต่างกัน ในการทำรถเข็น ทำให้รูปแบบรถเข็นและการใช้งานที่หลากหลาย

 

การเลือกรถเข็นจึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. สิ่งของที่ต้องการวางบนรถเข็น ซึงจะต้องดูว่าจะใช้กับของชนิดไหน เช่น เป็นอาหาร ของใช้เป็นสินค้าที่มีหีบห่อ กระเป๋าเดินทาง ฯลฯ ขนาดของสิ่งของ มีขนาดใหญ่ หรือเล็กเพียงใด และต้องการรองรับจำนวนมากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขประการแรกที่เลือกใช้รถเข็นที่ทำจาก วัสดุต่างกัน โครงสร้างต่างกัน เช่น รถเข็นสแตนเลส รถเข็นเหล็ก รถเข็นพลาสติก รถเข็นผ้า รถเข็นชั้นเดียว 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น
  2. น้ำหนักที่โดยรวมของสิ่งของที่จะใช้เข็น ต้องเลือกให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของตัวรถ เช่น รถขนาดเล็กรับน้ำหนัก 150 กก. หรือขนาดใหญ่ รับน้ำหนัก 300 กก.
  3. สถานที่ และพื้นที่การใช้งาน การใช้งานในอาคาร ในคลังสินค้า นอกอาคาร ในสำนักงาน ในตลาด พื้นที่สะอาด พื้นที่ขรขระ ฯลฯ
  4. ระยะทางใกล้ หรือไกล เป็นปัจจัยในการเลือกรถเข็น ว่าจะใช้แบบ 2 ล้อ หรือ แบบ 4 ล้อ
  5. ความถื่ในการใช้งาน หากใช้งานตลอดเวลาต้องพิจารณาถึงความแข็งแรง และขนาดล้อ เพื่อให้สามารถผ่อนแรง คล่องตัว และรุ่นที่ทนทานแบบงานหนัก

 

จะเห็นได้ว่า การเลือกรถเข็นไว้ใช้งานควรมีวิธีการเลือกให้เหมาะสมกับงาน และสถานที่พื้นที่ใช้งาน จะทำให้สามารถใช้งานรถเข็นได้เต็มประสิทธิภาพ รวดเร็ว ได้ตรงตามจุดประสงค์ของงาน การเลือกรถเข็นควรเลือกที่คุณภาพวัสดุที่ใช้ผลิต ลูกล้อที่มีคุณภาพ และมีบริการหลังการขาย

หากท่านต้องการปรึกษา รถเข็นโรงแรม หรือ สินค้าในโรงแรม ได้ที่
บริษัท เอนริช โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด
Tel : 02-589-5477-8 , 02-950-1404-5
Mail : sales@elehotelproducts.co.th