ถังขยะแยกประเภท และการคัดแยกประเภทขยะ

ถังขยะแยกประเภท หมายถึง ถังขยะที่แบ่งไว้สำหรับการทิ้งขยะแต่ละประเภท โดยแบ่งแยกการใส่ตามประเภทของขยะ

ขยะ เป็นมลพิษอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม วิธีที่จะช่วยลดปริมาณขยะลงโดยการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย แล้วทิ้งใน ถังขยะแยกประเภท สีต่างให้ถูกต้อง (อาจจะมีใช้ข้อความ หรือสี เพื่อบ่งบอกของประเภทของถังขยะ) เพื่อสะดวกต่อการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

 

ถังขยะแยกประเภท 3 ถังถังขยะพื้นที่สวนกลาง ถังขยะแยกประเภท

 

ถังขยะ สีเขียว ถังขยะ “ขยะเปียก” หรือ ถังขยะ “ย่อยสลายได้”

เพื่อสำหรับบรรจุขยะที่ย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย และเป็นขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว  สามารถนำมา หมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก
เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซาก

ถังขยะ สีเหลือง ถังขยะ “ขยะแห้ง” หรือ ถังขยะ “รีไซเคิล”

เพื่อสำหรับบรรจุขยะ รีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ หรือ ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง เหล็ก อลูมิเนียม เศษโลหะ เศษพลาสติก ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่ม แบบ UHT เป็นต้น

ถังขยะ สีน้ำเงิน หรือ ถังขยะ “ทั่วไป”

เพื่อสำหรับบรรจุขยะที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่ของทั้ง 2 ข้อด้านบน เป็นขยะที่ไม่มีสารปนเปื้อน และไม่สามารถนำกลับมาใช่ใหม่ได้
สำหรับใส่ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับ มาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น

ถังขยะ สีแดง หรือ ถังขยะ “อันตราย”

เพื่อสำหรับบรรจุขยะที่มีสารอันตรายปนเปื้อน หรือ มูลฝอยที่อันตราย มีสารบนเปื้อน เช่น กระป๋องสี ขวดสเปรย์ ยาฆ่าแมลง และที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือมีองค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้

 • วัตถุระเบิดได้, วัตถุไวไฟ
 • วัตถุออกไซต์และวัตถุเปอร์ออกไซต์
 • วัตถุมีพิษ, วัตถุกัมมันตรังสี
 • วัตถุที่ทำให้เกิดโรค, วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
 • วัตถุกัดกร่อน, วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
 • วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่ายไฟฉายหรือแบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกำจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น

 

ถังขยะแยกประเภท มีคุณสมบัติการคัดแยกขยะ แล้วยังมีประโยชน์อื่นๆ
อีกหลากหลายประเภท ได้แก่

 • ปกป้องเชื้อโรค อันเกิดจากสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ภายในถัง
 • ปกปิดกลิ่น ไรฝุ่น ที่อยู่ภายในถัง
 • ช่วยกำจัดขยะได้ง่ายขึ้น
 • ตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ได้สัดส่วนภายใต้ความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
 • สร้างอุปนิสัยของประชากรในพื้นที่นั้นๆ ให้เป็นผู้รักความสะอาด ทิ้งขยะให้เป็นที่

การแยกขยะมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

 1. ช่วยลดปริมาณขยะลง
 2. ประหยัดงบประมาณที่ใช้เพื่อการกำจัดขยะ
 3. ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร
 4. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง

 

จะเห็นได้ถังขยะแยกประเภท มีความสำคัญต่อการคัดแยกขยะทำได้ง่าย และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากขยะ ลดปริมาณขยะ และช่วยกำจัดขยะได้ง่ายขึ้น ได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ช่วยสร้างนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาด

สำหรับท่านที่ทำธุรกิจและกิจกรรมโรงแรม รีสอร์ท ที่ต้องการความสวยงาม และเข้ากับสไตน์การตกแต่งของโรงแรม การเลือกใช้ ถังขยะพื้นที่ส่วนกลาง ควรที่ได้จะเลือกทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยได้ด้วย หากจะใช้ถังขยะที่เป็นพลาสติกที่เป็นสีๆ ลักษณะคล้ายกับถังขยะเทศบาล ที่เราเห็นตามสถานที่สาธารณะ น่าจะดูไม่เหมาะสม

ท่านสามารถเลือก ถังขยะพื้นที่ส่วนกลาง โดยใช้ถังขยะแยกประเภทเพื่อคัดแยกขยะ ได้ที่เว็บไซต์ของทางบริษัทของเราได้ เรามีถังขยะที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางหลากหลายประเภท หลายหลายวัสดุให้เลือก มีทั้งวัสดุที่เป็น สแตนเลส เหล็กเคลือบสี ไม้เทียม แบบถังขยะกลางแจ้ง ถังขยะสนาม ถังขยะนอกอาคาร ถังขยะสำหรับในอาคาร

 

หากท่านต้องการปรึกษา ถังขยะพื้นที่ส่วนกลาง หรือ สินค้าโรงแรม ได้ที่
บริษัท เอนริช โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด
Tel : 02-589-5477-8 , 02-950-1404-5
Mail : sales@elehotelproducts.co.th