ไวน์แดง มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร ?

ประโยชน์ของการดื่ม ไวน์แดง “ ไวน์ “ คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติ ดื่มกันมาหลายพันปี และได้มีพัฒนาการผลิตการหมักบ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันทำให้ได้รสชาติที่ดีขึ้น  เราเคยได้ยินกันมาบ้าง ว่าการดื่ม ไวน์แดง ในปริมาณที่พอเหมาะและสม่ำเสมอ จะทำให้มีผลดีต่อสุขภาพ และลดการเกิดโรคหลายชนิดได้ ข้อดีของการดื่ม ไวน์แดง ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ หนึ่งในผลการศึกษาส่วนใหญ่ของไวน์แดงคือการป้องกันโรคหัวใจ การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าไวน์แดงมีสาร

Read more