เก็บใบเสร็จไว้เลย! “เที่ยวเมืองรอง” ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว ตลอดปี 2561

เก็บใบเสร็จไว้เลย.! นำไปใช้ ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2561 ได้ หากไปเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ในช่วงวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561

เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด โดยให้ผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเมืองรองในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 สามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท นำมาใช้เพื่อหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561 ซึ่งจะยืนแบบในช่วงต้นปี 2562 ได้ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ไม่จำเป็นต้องพักเฉพาะโรงแรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายเท่านั้น แต่เป็นรีสอร์ต โฮมสเตย์ ได้เช่นกัน แต่ต้องเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้คนไทยไปท่องเที่ยวในจังหวัดรองๆ มากขึ้น ทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

เมืองรอง คืออะไร ?

ประเทศไทยของเราปัจจุบันมีทั้งหมด 76 จังหวัด เมืองรองก็คือเมืองที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลัก จุดหมายแรกๆ ที่นักท่องเที่ยวนึกถึง แต่เมืองรองก็ยังมีเอกลักษณ์ประจำถิ่น มีประเพณี แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ที่งดงาม ตามสถานที่นั้นๆ ซึ่งมีความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่น นักท่องเที่ยวไม่มากนัก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังงดงาม ผู้คนยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

” แล้วจะรออยู่ไย ออกไปเที่ยวเมืองรองกัน “

เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2561 ได้เท่าไร ?

  • สำหรับบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเมืองรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 มาหักลดหย่อนได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
  • แต่หากเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท จัดอบรมสัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มอีก 100% โดยรวมทั้งค่าห้องพัก ค่าขนส่งต่าง ๆ

โดยรายละเอียดของรายการที่สามารถนำมาลดหย่อยภาษีได้คือ

ค่าใช้จ่ายที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรองได้นั้น

  1. ต้องเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด ช่วงวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561
  2. ค่าที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวรอง จ่ายให้กับโรงแรม หรือโฮมสเตย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด
  3. ค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยว
  4. ค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ร่วมกับจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง ตามเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  5. ค่าซื้อแพกเกจทัวร์ท่องเที่ยว โดยมีค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าเช่าเรือ ค่าเช่ารถ ค่าอากร ค่าเข้าชมการแสดง ค่าดำน้ำ ฯลฯ ที่รวมอยู่ในแพกเกจทัวร

* ทั้งนี้ รอการประกาศเงื่อนไขและรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง *

  • สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวได้ที่ rd.go.th
  • สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิ์ขอหักลดหย่อนภาษีได้ที่ rd.go.th

ใช้หลักฐานอะไรเพื่อลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง ?

ครั้งนี้สามารถใช้ได้ทั้งใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และใบเสร็จรับเงินที่แสดงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
สำหรับใบเสร็จที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ สามารถใช้ได้ทั้งใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ และใบเสร็จรับเงิน โดยระบุชื่อผู้มีเงินได้ที่ได้จ่ายเงิน จำนวนเงิน วัน เดือน ปีที่จ่ายเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่ไม่มีชื่อลูกค้า หรือชื่อลูกค้าไม่ตรงกับชื่อผู้มีเงินได้ที่ได้จ่ายเงิน ไม่ระบุจำนวนเงิน และวันเดือนปีที่จ่ายเงิน จะใช้นำไปเป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีไม่ได้ ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรเก็บใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบไว้ เพื่อให้สรรพากรตรวจสอบเมื่อยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2561 ยื่นแบบในช่วงปี 2562

สำหรับ 55 จังหวัดเมืองรองที่ได้รับการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว ประกอบด้วย

ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย*,  พิษณุโลก* ,  ตาก* ,  เพชรบูรณ์ , นครสวรรค์ , สุโขทัย* ,  ลำพูน , อุตรดิตถ์ , ลำปาง* ,  แม่ฮ่องสอน* ,  พิจิตร ,  แพร่ , น่าน* , กำแพงเพชร , อุทัยธานี , พะเยา

เที่ยวเมืองรอง ภาคเหนือ 16 จังหวัด ลดหย่อยภาษีท่องเที่ยว ปี 2561

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี* , อุบลราชธานี* , หนองคาย , เลย* ,  มุกดาหาร ,  บุรีรัมย์* , ชัยภูมิ , ศรีสะเกษ , สุรินทร์ , สกลนคร* , นครพนม* , ร้อยเอ็ด* , มหาสารคาม , บึงกาฬ , กาฬสินธุ์ , ยโสธร , หนองบัวลำภู , อำนาจเจริญ

เที่ยวเมืองรอง ภาคาอีสาน 18 จังหวัด ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว ปี 2561

ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว , ตราด* , จันทบุรี , ปราจีนบุรี , นครนายก

เที่ยวเมืองรอง ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว ปี 2561

ภาคกลาง 7 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี , สุพรรณบุรี , ราชบุรี , สมุทรสงคราม , ชัยนาท , อ่างทอง , สิงห์บุรี

เที่ยวเมืองรอง ภาคกลาง7 จังหวัด ลดหย่อยภาษีท่องเที่ยว ปี 2561

ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช* , พัทลุง , ตรัง* , สตูล , ชุมพร* , ระนอง* , นราธิวาส* , ยะลา , ปัตตานี

เที่ยวเมืองรอง ภาคใต้ 9 จังหวัด ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว ปี 2561

(หมายเหตุ : เครื่องหมาย * คือจังหวัดที่มีสนามบิน และมีเที่ยวบินให้บริการ)

ส่วน 22 จังหวัดที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 6 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และปทุมธานี

รวมทั้งจังหวัดที่มีผู้เยี่ยมเยือนสูงสุด 15 จังหวัดแรก ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สงขลา เพชรบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น พังงา และ สระบุรี

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรอง

เที่ยวเมืองรอง

เที่ยวเมืองรอง จังหวัดน่าน

เที่ยวเมืองรอง จังหวัดสกลนคร

เที่ยวเมืองรอง จังหวัดตราด

เที่ยวเมืองรอง จังหวัดสมุทรสงคราม

เที่ยวเมืองรอง จังหวัดตรัง

 

หากใครที่วางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรอง ในช่วงปี 2561 ก็อย่าลืมเก็บใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้สรรพากรตรวจสอบเมื่อยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2561 ยื่นแบบในช่วงต้นปี 2562 ด้วยนะจ้ะ.

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
กรมสรรพกรhttps://thai.tourismthailand.org